PAIS Rijnmond

Rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen

Online inspiratiedag Kairos-Sabeel

 

DE TOEKOMST VAN JONGEREN IN ISRAËL EN PALESTINA
ZATERDAG 12 DECEMBER A.S. 15.00 – 16:30 UUR

Start met een korte vesper

Elise Azagharian, Palestijns-Armeense uit Jeruzalem, die nu in Nederland woont. Zij was geruime tijd verbonden met Sabeel Jeugd in Jeruzalem.

Muna Nassar, Palestijnse uit Bethlehem, tot voor kort projectcoördinator Kairos, nu bezig met master-studie in Dublin.

Esther Meyer, masters in Utrecht met doctoraalscriptie ‘Negotiations of State-Led Boundary Work: On Arab Christians in Israel and Their Maneuver Through the Israeli Policy Landscape of ‘Us’ and ‘Them’.

Gespreksleider: Janneke Stegeman, promoveerde in 2014 op ‘Decolonizing Jeremiah: identity, narratives and power in religious tradition’, gebaseerd op een project met contextueel bijbellezen van Jeremia 32 door joden en Palestijnse christenen.

Afgewisseld met muziek van de elfjarige rapper Abdel-Rahman Al Shantti uit Gaza, alias MCA Abdul. Hij rapt over oorlog en lijden in Palestina en verkondigt hij een boodschap van vrede en menselijkheid.

Opgeven bij info@kairos-sabeel.nl

Na opgave ontvangt u een link voor (gratis) deelname

Bijdragen welkom op NL33 INGB 0003 2762 80 t.n.v. Kairos Sabeel Nederland.