PAIS staat voor Palestina-Israël èn voor vrede

De werkgroep PAIS-Rijnmond is een groep kerkelijk betrokken mensen die in eerste instantie via hun eigen achterban, maar zeker ook daarbuiten door informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in en rond de regio Rijnmond wil bijdragen aan de totstandkoming van een rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen.

Het accent ligt daarbij op gespreksavonden, nieuwsbrieven en deze website. Wij informeren over de situatie in de Palestijnse gebieden en over vredesinitiatieven aan beide kanten van de grens.
Op die manier hopen wij initiatieven te steunen die bijdragen aan een positieve oplossing van de huidige, zeer ongewenste situatie.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen?
Maak dan uw bijdrage over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS
.

Meer weten over de actuele situatie?

Onlangs stuurden wij als werkgroep (weer) een brief aan de Raad van Kerken in Nederland. De reden daarvoor was dat we op een eerdere brief geen enkele reactie hadden gekregen. Een uiterst trieste zaak. Hier vindt u onze meest recente brief:

Internationale koepel protestantse kerken verklaart zich solidair met Palestijnse christenen

De wereldgemeenschap van hervormde/gereformeerde kerken roept haar 225 leden op zich te bezinnen op hun relatie met Israël en tot solidariteit met de Palestijnen. De actie volgt op een noodkreet van Palestijnse christelijke organisaties. Tekenen van Nederlandse solidariteit worden nog node gemist. Lees hier meer: https://rightsforum.org/nieuws/internationale-koepel-protestantse-kerken-verklaart-zich-solidair-palestijnse-christenen/

Brief aan de formateur
Brief naar formateur van Palestina organisaties.pdf (752.34KB)
Brief aan de formateur
Brief naar formateur van Palestina organisaties.pdf (752.34KB)


Op 28 maart stuurde DocP namens een groot aantal organisaties deze brief aan de formateur. Hij heeft aan actualiteit nog niet ingeboet:


Wat kunt u doen?

Welke handelingsperspectieven heeft u om duidelijk te maken dat u een eind wilt maken aan de huidige onrechtvaardige situatie? Jan van der Kolk van Kairos Palestina Nederland vat het samen in dit waardevolle document.

HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT
HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT.pdf (616.56KB)
HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT
HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT.pdf (616.56KB)


Deze links zijn een greep uit de talloze bronnen die zijn te vinden over de situatie in Palestina en Israël

Verenigde Naties: www.ochaopt.org
Haaretz: www.haaretz.com
Blog uit Jeruzalem: www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/ilja-en-marleen-anthonissen
Alfred Muller: www.alfredmuller.net
Al Jazeera: http://www.aljazeera.com/topics/regions/middleeast.html

Organisaties die zich inzetten voor rechtvaardigheid en vrede

Tent of Nations: www.tentofnations.nl
Kairos-Sabeel: www.kairos-sabeel.nl
Jewish Voice for Peace: www.jewishvoiceforpeace.org
The Rights Forum: www.rightsforum.org
Addameer: www.addameer.org
Breaking the Silence: www.breakingthesilence.org.il
Musalaha: www.musalaha.org
Sumud House: www.aeicenter.org
Activestills: www.facebook.com/activestills
Tadamun:
www.tadamun.nl
Sivmo:  http://www.sivmo.nl/
Een Ander Joods Geluid:  http://www.eajg.nl/  

 

Over Boycot, Desinvestering en Sancties

DocP: www.docp.nl

Zie ook deze korte film van Mustafa Azizi uit Nablus:  https://www.youtube.com/watch?v=OB7mBbmgZh4&app=desktop

En meer specifiek inzake Gaza

Rotterdam voor Gaza: www.rotterdamvoorgaza.nl


Activiteiten en agenda

De PAIS-Rijnmond werkgroep organiseert gemiddeld eens per kwartaal een Palestina Point, een informatieavond over actuele zaken en ontwikkelingen. Indien andere organisaties min of meer gelijktijdig gelijkwaardige bijeenkomsten houden, organiseert de werkgroep die.

De eerstvolgende activiteit van de PAIS-werkgroep is nog niet gepland.

Wel kunt u in uw agenda zetten dat Kairos-Sabeel Nederland op 23 september a.s. een inspiratiedag organiseert:   https://kairos-sabeel.nl/23-september-inspiratiedag/

En op 31 oktober is in de Pauluskerk in Rotterdam een avond waar onder andere de vraag aan de orde komt: Hoe stond Jezus tegenover gebruik van geweld? De avond wordt geleid door dr. Sam Janse. Aanmelden  info@pauluskerkrotterdam.nl  of een telefoontje naar 010 – 466 67 22.


Beeld en tekst over de situatie

https://www.youtube.com/watch?v=0uDPeeD_RPk
https://www.youtube.com/watch?v=sjo_BYpt82o
http://www.jannekestegeman.com/2014/01/26/verdediging-proefschrift-lekenpraatje
https://www.youtube.com/watch?v=TH2-RVJGQ_8


De leden van de PAIS-werkgroep / wilt u ook ambassadeur van de vrede worden?

De PAIS-werkgroep bestaat uit Dick Couvee, Gerrit van Dijk, Dick Gaasbeek, Corien de Gier, Frans Griffioen, Bob ter Haar, Kees Thieme en Jacqueline Smits.
Als u zich ook wilt inzetten voor een rechtvaardige vrede maken zij graag gebruik van uw hulp en ondersteuning. Neem in dat geval graag contact op met: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.