PAIS Rijnmond

Rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen


PAIS staat voor Palestina-Israël èn voor vrede

In deze verwarrende tijd, waarin in ons land de internationale vluchtelingenproblematiek steeds meer zichtbaar wordt, raakt het verontrustende nieuws rond de doorgaande annexatie van de bezette Palestijnse gebieden door Israël en de voortdurende diaspora van Palestijnen op de achtergrond.
Daarom bieden wij u hier documenten aan met informatie over en achtergronden bij de systematische bezetting die maar blijft voortduren.

Woorden bij de kerstdagen in 2023.
Het kerstfeest gaat over de geboorte van Christus; een blijde gebeurtenis waarvan we de vreugde en de warmte die daarmee gepaard gaan moeten koesteren en met elkaar delen. Wij beginnen dan ook met u goede kerstdagen te wensen en de hoop uit te spreken dat die ook deze keer mogen voelen als een nieuw begin.
Maar…, u voelt al een zekere reserve. Die heeft te maken met alle oorlogen die nog steeds in onze wereld gevoerd worden en de schade en slachtoffers die zij maken. En die reserve is extra gevoelig bij wat er gebeurt in het land waar het kerstkind werd geboren.
Natuurlijk veroordelen wij de vreselijke aanslag en daaropvolgende ontvoeringen die Hamas pleegde. Maar wij voelen minstens zoveel pijn bij het daaraan voorafgaande, steeds minder sluipende, proces om de westelijke Jordaanoever bij het land Israël te voegen en de recente keiharde reacties van de Israëlische regering. Zeker nu, met kerstmis, in het bijzonder wanneer wij denken aan de bewoners van Bethlehem en al die andere plaatsen waar Jezus geweest is en nu nog steeds volgelingen heeft.
Deze Palestijnse christenen houden ons voor dat Jezus de confrontatie aanging met degenen die hun macht misbruikten en dat God bedoelde dat ‘de tempel een huis van gebed voor alle volken’ zou zijn.
Jezus belichaamt voor hen de profetie van Jesaja dat alle naties naar Jeruzalem zouden stromen, dat volkeren van de wereld zwaarden tot ploegscharen zullen smeden en niet meer leren wat oorlog is.
Wij blijven ons inzetten voor deze verzoenende visie. Voor volkeren in conflict waar ook ter wereld. En wij vinden dat wij er bij regeringen en religieuze leiders over de hele wereld op moeten blijven aandringen actief vrede, recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid te bewerkstelligen.
Zonder te kiezen voor de ene of de andere partij.
Wie gelooft dat je met het goede het kwade kunt overwinnen, kan ook de geweldloze weg van Jezus blijven volgen. 


Dick Gaasbeek

 

Brief%20Isra%C3%ABl%20zondag%202023.pdf


 

 U kunt papieren exemplaren van de brochures aanvragen bij  paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

Meer informatie vindt u onder meer op  https://kairos-sabeel.nl/. Daar kunt u zich abonneren op hun nieuwsbrief en donateur worden. Dat geldt ook voor  https://rightsforum.org/
En ook op  https://palestina-komitee.nl/ vindt u altijd actuele informatie.

De PaIs-werkgroep Rijnmond e.o. vraagt u kennis te nemen van deze informatie en roept iedereen en het bijzonder Nederlandse christenen op zich te beraden op hun mening en positiebepaling in deze kwestie. Kijk niet weg, maar draag bij aan het bereiken van een rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëliërs.  

De werkgroep PAIS-Rijnmond is een groep kerkelijk betrokken mensen die in eerste instantie via hun eigen achterban, maar zeker ook daarbuiten door informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in en rond de regio Rijnmond wil bijdragen aan de totstandkoming van een rechtvaardige vrede voor Israëliërs en Palestijnen.

Het accent ligt daarbij op gespreksavonden, nieuwsbrieven en deze website. Wij informeren over de situatie in de Palestijnse gebieden en over vredesinitiatieven aan beide kanten van de grens.
Op die manier hopen wij initiatieven te steunen die bijdragen aan een positieve oplossing van de huidige, zeer ongewenste situatie.

Eind februari stuurden wij maar weer eens een brief naar de PKN en de Raad van Kerken met het verzoek het gesprek over Israel en Palestina weer op gang te brengen. Wij wachten de reactie af.


Wilt u ons werk financieel ondersteunen?
Maak dan uw bijdrage over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS
.

Wij gedenken: Jacqueline Smits (1940-2022)
For everlasting friendship (tussen Pauluskerk en Beit Sahour)
Gesprek met dominee Mitri Raheb
Omar Harami van Sabeel was in Rotterdam 

Klik hierboven om het verslag te downloaden. Het was een afwisselende avond met een gesprek met Omar over KumiNow, met de Kindercoalitie, Plant een Olijfboom, muziek van Zaid Tayem en kunst van Hans van der Waal en Mieke Krediet.
 

En lees hier het themanummer dat wij in 2018 publiceerden over handelen in de kwestie vanuit christelijk perspectief. Op aanvraag sturen wij u papieren exemplaren toe.
Hulp nodig bij het op gang brengen van het gesprek in uw kerk?

De leden van de werkgroep PAIS Rijnmond helpen u daar graag bij. Stuur een e-mail naar  paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com en wij nemen snel contact op om een afspraak te maken met als doel te overleggen hoe wij u het beste kunnen ondersteunen.

Geruime tijd geleden stuurden wij als werkgroep (weer) een brief aan de Raad van Kerken in Nederland. De reden daarvoor was dat we op een eerdere brief geen enkele reactie hadden gekregen. Ook nu blijft een reactie uit. Een uiterst trieste zaak. Hier vindt u de brief:


Internationale koepel protestantse kerken verklaart zich solidair met Palestijnse christenen

De wereldgemeenschap van hervormde/gereformeerde kerken roept haar 225 leden op zich te bezinnen op hun relatie met Israël en tot solidariteit met de Palestijnen. De actie volgt op een noodkreet van Palestijnse christelijke organisaties. Tekenen van Nederlandse solidariteit worden nog node gemist. Lees hier meer: https://rightsforum.org/nieuws/internationale-koepel-protestantse-kerken-verklaart-zich-solidair-palestijnse-christenen/

Brief aan de formateur
Brief naar formateur van Palestina organisaties.pdf (752.34KB)
Brief aan de formateur
Brief naar formateur van Palestina organisaties.pdf (752.34KB)


Op 28 maart 2017 stuurde DocP namens een groot aantal organisaties deze brief aan de formateur.
Hij heeft aan actualiteit nog niet ingeboet!


Wat kunt u doen?

Welke handelingsperspectieven heeft u om duidelijk te maken dat u een eind wilt maken aan de huidige onrechtvaardige situatie? Jan van der Kolk van Kairos Palestina Nederland vat het samen in dit waardevolle document.

HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT
HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT.pdf (616.56KB)
HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT
HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR SOLIDARITEIT.pdf (616.56KB)


Deze links zijn een greep uit de talloze bronnen die zijn te vinden over de situatie in Palestina en Israël

Verenigde Naties: www.ochaopt.org
Haaretz: www.haaretz.com
Alfred Muller: www.alfredmuller.net
Al Jazeera: http://www.aljazeera.com/topics/regions/middleeast.html
Blog uit Jeruzalem:  https://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/marleen-anthonissen-vanderlouw 

Organisaties die zich inzetten voor rechtvaardigheid en vrede

Tent of Nations: www.tentofnations.nl
Kairos-Sabeel: www.kairos-sabeel.nl
Plant een Olijfboom: https://www.planteenolijfboom.nl
Een Ander Joods Geluid:  http://www.eajg.nl/
Sivmo:  http://www.sivmo.nl/
The Rights Forum:
www.rightsforum.org
BDS Nederland: https://www.bdsnederland.nl
Kumi (ondersteunende informatie voor actie
): https://kuminow.com

Defence for Children:  https://www.defenceforchildren.nl
Fosna: https://www.fosna.org
Jewish Voice for Peace: www.jewishvoiceforpeace.org
Addameer: www.addameer.org
Breaking the Silence: www.breakingthesilence.org.il
Musalaha: www.musalaha.org
Sumud House: www.aeicenter.org
Activestills: www.facebook.com/activestills
Tadamun:
www.tadamun.nl
Christian Peacemaker Teams: http://cpt-nl.org/
Christ at the checkpoint:
https://christatthecheckpoint.bethbc.edu/

En bekijk deze documentaire
https://www.npostart.nl/het-israel-van-heertje-en-bromet/VPWON_1295665

Over Boycot, Desinvestering en Sancties

Kijk op:  https://bdsnederland.nl/

Zie ook deze korte film van Mustafa Azizi uit Nablus:  https://www.youtube.com/watch?v=OB7mBbmgZh4&app=desktop

En meer specifiek inzake Gaza

Rotterdam voor Gaza: www.rotterdamvoorgaza.nl


Activiteiten en agenda

De PAIS-Rijnmond werkgroep organiseerde voor corona gemiddeld eens per kwartaal een Palestina Point, een informatieavond over actuele zaken en ontwikkelingen.
Sedertdien is de werkgroep vooral en vaak betrokken bij evenementen die andere organisaties in Nederland opzetten
, zoals recent de Vriendenmiddag van Tent of Nations die op 20 plaatsen in het land werd gehouden, dus ook op 3 plaatsen in de regio Rijnmond https://www.tentofnations.nl/.

De eerstvolgende activiteit van de PAIS-werkgroep is nog niet gepland.

Beeld en tekst over de situatie

https://www.youtube.com/watch?v=0uDPeeD_RPk
https://www.youtube.com/watch?v=sjo_BYpt82o
http://www.jannekestegeman.com/2014/01/26/verdediging-proefschrift-lekenpraatje
https://www.youtube.com/watch?v=TH2-RVJGQ_8


De leden van de PAIS-werkgroep / wilt u ook ambassadeur van de vrede worden?

De PAIS-werkgroep bestaat onder meer uit Dick Couvee, Dick Gaasbeek, Corien de Gier, Frans Griffioen, Kees Thieme en Jacqueline Smits.

Als u zich ook wilt inzetten voor een rechtvaardige vrede maken zij graag gebruik van uw hulp en ondersteuning. Neem in dat geval graag contact op met: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.